Profilaktyka zaburzeń jedzenia

 

Według badań tylko 1% osób w populacji jest leczonych na zaburzenia jedzenia, 10% jest chorych a 33% ma objawy subkliniczne. Rozwinięcie się choroby oznacza długotrwałe i obciążenie dla rodziny.

Dlatego oferujemy grę w formie popularnej dla dzieci i młodzieży przez to chętnie uczestniczącej w niej. W mniejszym stopniu skupiamy się na kompetencjach słownych w obszarze ego a bardziej na pracach naukowych z zakresu psychoneurologii. Odwołujemy się do teorii temperamentu i biologicznych podstaw do tworzenia indywidualnych cech. Ważną jest dla nas koncepcja koloru i kształtów jako źródła wiedzy o zmianach psychicznych potwierdzona na dużych grupach osób chorujących na zaburzenia psychosomatyczne np. stany przedzawałowe.

Uruchomiliśmy współpracę pomiędzy specjalistami z zakresu informatyki, sztucznej inteligencji i psychologii w celu pomocy młodzież podczas kryzysu dojrzewania. Efektem jest propozycja gry jako narzędzia diagnostycznego wykrywającego predyspozycje w kierunku zaburzeń jedzenia. Przyjazne narzędzie diagnostyczne dla psychologów i pedagogów.

 

fsfsfsfsfsf

O nas

Interdyscyplinarność to nie bariera ale kreatywność

W SAAM łączymy specjalistów ogarniętych wspólną pasją pracy zespołowej. Zatrudniamy grafików komputerowych i animatorów dbających bo jakość estetyczną projektów realizowanych w 2D lub 3D. Pomagamy klientowi w przygotowaniu bazy danych będących podstawą do opracowania algorytmów  opisujących zachowania pacjenta. Nasi eksperci realizowali projekty z zakresu zdrowia publicznego w tym Consorcium Harvard Public Health end Collegium Medicum UJ. Mamy doświadczenie kliniczne i naukowe w pracy z pacjentami chorującymi na choroby psychosomatyczne. Opracowaliśmy wiele projektów z zakresu HTA. Nasze projekty są zgodne z paradygmatem EBM.

O projekcie

Czym się zajmujemy?

Nasza specjalizacja

Dlaczego jesteśmy potrzebni ?

  • Postęp w medycynie generujący coraz więcej informacji o pacjentach
  • Starzenie się społeczeństwa przejawiające się coraz mniejszą możliwością kontroli pacjenta i lekarza nad procesem choroby i zdrowienia
  • Dominacja rodziny nuklearnej nad wielopokoleniowej skutkująca coraz mniejszą troską nad rodzicami i dziadkami. 
  • Wzrastający koszt konsultacji medycznej

Nieodpłatnie konsultujemy problemy badawcze lub zarządcze u klienta.

Oferta

Sprawdź naszą ofertę!

AI concept with man using a tablet in a chair

Aplikacje dla pacjentów w podeszłym wieku z chorobami cywilizacyjnymi

Opracowujemy aplikacje, które powstały na podstawie doświadczeń naszych ekspertów pracujących z pacjentami chorującymi na choroby cywilizacyjne szczególnie w podeszłym wielu z wieloletnią historią leczenia. 

Double exposure microscope Young woman scientific using equipment in the laboratory for research.Biotechnology,development,chemical,study,vaccine,COVID-19. Photo concept experimentation and research.

Ocena skuteczności pracy placówek medycznych w zakresie opieki nad pacjentami chorującymi na choroby chronicznymi

Opracowujemy aplikacje, które powstały na podstawie doświadczeń naszych ekspertów pracujących z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi szczególnie w obszarze chorób psychosomatycznych depresji i uzależnień.

Young man playing games on mobile phone in home office with laptop. Relaxation, taking a break. Young people working with mobile devices.

Aplikacje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Opracowujemy aplikacje, które powstały na podstawie doświadczeń naszych ekspertów pracujących z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi szczególnie w obszarze chorób psychosomatycznych depresji i uzależnień.